vrijdag 19 mei 2017

LA

Loving Awareness - loont nu pas na al die jaren piraterij ...... Listen Na meer dan een gouden bruiloft via 648 kHz? Zou Ronan zijn 77-jarige geheugen dit nog kunnen vatten of begrijpen? Denk van niet. BTW: 648 kHz was best known for transmitting the BBC World Service in English around the clock from September 1982 until 27 March 2011 from the 0rfordness transmitting station on the Suffolk coast.UPDATE: wie waar wat in kaart gebracht.

0 commentaar:

Een reactie posten