zondag 21 juli 2013

Ter Elfder Ure

Net op tijd terug thuis van de trip richting Rusland, meteen een frivole framboos op de traktatietaart. Vandaag ter elfder ureleefde dit @penland vandaag 90 minuten zonder koning en ega. Bloed, zweet en tranen verder; eind goed al goed.
Morgen maandag gezond weer op, wederom een nieuwe week op rug van de man in de straat. Links lullen, rechts vullen zonder schroom, telkens weer. Genant genadeloos.
Dankzij de macht van het laatste woord. Handig hypocriet.
Dus volgend aanslagjaar (en belangrijkste verkiezingsjaar)  een belastingsbrief met twee extra éénmalige kolommen: links de kosten voor de koningswissel Filip, rechts de kosten voor koningswissel Philippe. Kwestie van de kerk in het midden te houden oordeelden de meer dan 500 gestelde en ex-gestelde lichamen in de groene zaal van het parlement tijdens de eedaflegging ter elfder ure ... terwijl ze duidelijk in beeld het respectloos ongemanierd niet konden nalaten om met hun gratis mandataris smartphone dit historische moment fotografisch vast te leggen.
'Wat hun het beste uitkomt', dacht ik doordrenkt van zweet navelstarend.  Gelukkig is het einde voor iedereen gelijk.

donderdag 4 juli 2013

Punthoofd

Vandaag independance day was er een in de rij van punthoofd-waardig: niets zat me mee van ontbijt tot diner.
De wonderbaarlijke Wet van Murphy wist wel wanneer wat.
En dit in schril contrast met de heropening van Lady Liberty - moeizaam hersteld na de oktober 2012-doortocht van hurricane Sandy, de introductie van punt.NYC, de internetdomeinextensie van New York City - een ICANN feestdag-surprise.

dot NYC - nu pas?

Ook Happy Fourth of July ten huize van Ket Manneken Pis & Co.
De laatste dagen van US Ambassador Howard Gutman  en ega Michelle Loewinger op Belgische bodem, ze zijn te tellen. Daarna definitief punt uit ... Ander en ...
En dan rest me alleen onze meet & greet van 23 juni 2010 als hartelijke herinnering aan een zorgeloze zomer.
Meanwhile yes, we (s)can by NSA

woensdag 3 juli 2013

El Flippo

Het moet officieel gebeurd zijn tijdens mijn maandelijkse orangerie-ronde 'heb-je-de-yucca's-en-co-al-begoten'... 
Officieus wist ik hét vanmiddag via mijn nieuw razendsnelle RSS-speeltje Feedly. Net als Albert vanavond gaf Google zijn RSS-Reader eergisteren forfait: is Google Reader dead yet?

Het is een feitKoning Albert II treedt op zondag 21 juli af.
Ongetwijfeld heeft de (lente) voorzet van Ollandse Beatrix en de recente rel rond Delphine Boël  doorslaggevend gespeelt.
Gezondheid - me lijkt - is maar een waarheidsloopje of voor het lapje houden. Wat doet een koning beroepshalve zoal dat zijn gezondheid hem hiermee dusdanig parten zou kunnen spelen?
De volgende dagen, weken, zomervakantie-maanden en de rest van dit jaar zal iedereen zijn zegje komen doen zekers, in het lang en het breed tot vervelens ongevraagd toe.
Het is meteen een mooi moment om Vlaanderen te annexeren, gniffelen ze in ons Oranje Olland goedlachs!

Het is een feitKoning Albert II treedt op zondag 21 juli af.
Dat zei de vorst zonet tijdens een gecoördineerde televisie-toespraak."Mijn leeftijd en gezondheid laten het niet langer toe mijn opdracht uit te voeren zoals ik dat zou willen. 
Het is een kwestie van respect voor mijn medeburgers." 
(amaai, waar hebben we dat plots aan te danken?)

De vorst stelt echter ook dat prins Filip goed voorbereid is om hem op te volgen. "Met de tijd, en onder meer in het kader van de economische zendingen in het buitenland, heeft prins Filip aangetoond hoezeer zijn inzet voor ons land hem na aan het hart ligt", aldus de vorst. "En bovenal heb ik in de loop der jaren geleerd dat ons land op een buitengewone troef kan rekenen, en dat is U waarde landgenoten. Met een bevolking die zo rijk is aan talenten, aan verscheidenheid, aan edelmoedigheid en energie, is de toekomst van ons land in de beste handen."
(= een pluim en hoedje nederig af voor zijn sponsors)

Ten velde geschoren én wel op handelsmissie bij Uncle Sam
Mazzeltov met dé Flip-van-de-fluitketel-show
Enfin, deze maand maak ik de blijde intrede mee van de derde koning in mijn leven. Na het onverwachte overlijden van brave Boudewijn I besteeg bon-vivant Albert II de troon  bevend.
En zie zonderlinge zielen, straks (op 10 dagen na) exact 20 jaar later zal 'het is een vrouwtje'  El Flippo verstijfd onze koninklijke traditie stevig handhaven. Gegarandeerd geluk.
Daar zou ik in een vorig leven ook op gedronken hebben!
Nu enkel wereldwits met dit historisch blogbericht!
Lleve ons, leve ons allen, leve aan ons allen! Hoera, in de gloria!

dinsdag 2 juli 2013

Лев Николаевич Толстой

Binnenkort gaan we deze Russische mansmens achterna. Nu reeds zijn wijze woorden: If you want to be happy, be
Lev had ie wel die Tolstoi zaliger; noem het een lefgozer.
Anderzijds afgelopen weekend ontdekt dat je naast het obligate visum om het land legaal te betreden tevens een extra certificate visa for medical assistance moet aanvragen bij je ziekenfonds. Want je weet maar nooit onderweg en aldaar.

Lelietje-van-dalen in juli?

Derhalve namiddag tussen de zonnige solden-kloppers door van deze nood een deugd gemaakt: здоровье op bijvoorbeeld mijn tijdig met pensioen gaan en/of wonderlijke arrogantie zonder daarbij een karikatuur van jezelf te worden.
Trouwens moet Mart Smeets Überhaupt geschiedenis worden?
Of volgen we internetgewijs beter dit R&R- ritje richting Russia! Vandaag onderuit gemuisd is de uitvinder - schuif en klik ermee!