vrijdag 21 augustus 2015

Gargamel

Vroeger namen mijnwerkers kanaries mee de donkere Limburgse mijnkrochten in, de dag van vandaag zijn die rollen omgekeerd!

Dit deden ze omdat kanaries heel gevoelig zijn voor het voor mijnwerkers dodelijke gas dat vrij kan komen tijdens de winning.
Kanaries als een vroegtijdig waarschuwingssysteem. Yellow alert!
Giftige gassen als koolstofmonoxide en methaan in de mijn doodden de vogels voordat de mijnwerkers aangetast werden.
Al bij zeer kleine concentraties van het gas overlijdt de kanarie. Dit was voor de mijnwerkers een teken dat ze zo snel mogelijk de mijn moesten verlaten. Zonder de kanaries zouden er in de mijnen veel meer gesmurfde slachtoffers zijn gevallen.
Het gezegde 'kanarie in een kolenmijn' wordt daarom vaak gebruikt om te refereren aan een persoon of ding dat dient als een vroegtijdige waarschuwing in een komende crisis.
Payback is really a bitch, nietwaar Gargamel ...

0 commentaar:

Een reactie posten