woensdag 3 juli 2013

El Flippo

Het moet officieel gebeurd zijn tijdens mijn maandelijkse orangerie-ronde 'heb-je-de-yucca's-en-co-al-begoten'... 
Officieus wist ik hét vanmiddag via mijn nieuw razendsnelle RSS-speeltje Feedly. Net als Albert vanavond gaf Google zijn RSS-Reader eergisteren forfait: is Google Reader dead yet?

Het is een feitKoning Albert II treedt op zondag 21 juli af.
Ongetwijfeld heeft de (lente) voorzet van Ollandse Beatrix en de recente rel rond Delphine Boël  doorslaggevend gespeelt.
Gezondheid - me lijkt - is maar een waarheidsloopje of voor het lapje houden. Wat doet een koning beroepshalve zoal dat zijn gezondheid hem hiermee dusdanig parten zou kunnen spelen?
De volgende dagen, weken, zomervakantie-maanden en de rest van dit jaar zal iedereen zijn zegje komen doen zekers, in het lang en het breed tot vervelens ongevraagd toe.
Het is meteen een mooi moment om Vlaanderen te annexeren, gniffelen ze in ons Oranje Olland goedlachs!

Het is een feitKoning Albert II treedt op zondag 21 juli af.
Dat zei de vorst zonet tijdens een gecoördineerde televisie-toespraak."Mijn leeftijd en gezondheid laten het niet langer toe mijn opdracht uit te voeren zoals ik dat zou willen. 
Het is een kwestie van respect voor mijn medeburgers." 
(amaai, waar hebben we dat plots aan te danken?)

De vorst stelt echter ook dat prins Filip goed voorbereid is om hem op te volgen. "Met de tijd, en onder meer in het kader van de economische zendingen in het buitenland, heeft prins Filip aangetoond hoezeer zijn inzet voor ons land hem na aan het hart ligt", aldus de vorst. "En bovenal heb ik in de loop der jaren geleerd dat ons land op een buitengewone troef kan rekenen, en dat is U waarde landgenoten. Met een bevolking die zo rijk is aan talenten, aan verscheidenheid, aan edelmoedigheid en energie, is de toekomst van ons land in de beste handen."
(= een pluim en hoedje nederig af voor zijn sponsors)

Ten velde geschoren én wel op handelsmissie bij Uncle Sam
Mazzeltov met dé Flip-van-de-fluitketel-show
Enfin, deze maand maak ik de blijde intrede mee van de derde koning in mijn leven. Na het onverwachte overlijden van brave Boudewijn I besteeg bon-vivant Albert II de troon  bevend.
En zie zonderlinge zielen, straks (op 10 dagen na) exact 20 jaar later zal 'het is een vrouwtje'  El Flippo verstijfd onze koninklijke traditie stevig handhaven. Gegarandeerd geluk.
Daar zou ik in een vorig leven ook op gedronken hebben!
Nu enkel wereldwits met dit historisch blogbericht!
Lleve ons, leve ons allen, leve aan ons allen! Hoera, in de gloria!

0 commentaar:

Een reactie posten