zondag 4 december 2011

Casca il mondo

Typisch vaderlands hypocriet & rancuneus!
De nieuwe regering is nog steeds in de maak of men start reeds met een veeg ui de pan of een koekje van eigen deeg. Dat is net zo makkelijk als oppositie voeren: nl. het-zeg-jij-wit-dan-zeg-ik-zwart-principe....

CD&V-misdienaar Wouter Beke haalde in z'n slottoespraak vandaag uit naar de N-VA zonder de partij bij naam te noemen. "Nihil valet absentia" - Afwezigheid is niets waard -, beantwoordde hij de Latijnse spreuk van De Wever bij diens 2010-verkiezingsoverwinning: "Nil volentibus arduum" - Voor zij die echt willen, is niets onmogelijk.
In de marge daarvan te overpeinzen uit Basis het ACV-COV-fanblad de volgende (ingekorte) opmerkelijke bijdrage van Mark Heirman:
Zoals de Europese kaarten er thans uitzien vormt de eurocrisis effectief het einde van een tijdperk. Ofwel valt de zone uit elkaar met een grote kans dat de hele Europese Unie kapseist. Want de 17 lidstaten zijn goed voor driekwart van de rijkdom van de volledige Unie en op gelijk niveau als het Japanse en het Chinese samen! Ofwel zetten die 17 de grootste stap vooruit en vormen een nieuwe versterkte geïntegreerde Unie met een federaal gezag. Dit is een voordeel van de crisis, een tussenweg is er niet meer.
Tien jaar geleden bij de oprichting van de eurozone dacht men dat men een munteenheid kon vormen - de euro en zijn zone - zonder een economische en politieke unie! Of men dacht (naïef) dat die unie er, op basis van de euro, wel
vanzelf zou komen. Vandaag weten we beter.
Ook op Europees niveau is er niets dat
vanzelf komt. Die versterkte unie moeten we dus zelf maken, als we de euro willen behouden. Geen versterkte unie betekent einde euro. Dan keren we terug naar de oorlogsretoriek van nationale staten of naar de politieke onmacht van deelstaten. Wetend dat dit geen retoriek zal blijven en dat politieke onmacht een broedplaats is voor nog gevaarlijker dingen.
Geen staat zonder munt. Zoals geen munt zonder staat. En geen Europese munt zonder een Europse staatsvorm. 
Of in navolging van trendsettend in het Latijn: Casca il mondo.
Vrij vrank vertaald: De wereld stort in elkaar.

0 commentaar:

Een reactie posten